#cb1b22

Algemene Informatie

Leiding van het Christelijk Kindcentrum Bunschoten

De dagelijkse leiding van het CKCB berust bij Eveline de Jong en Wilma Ruizendaal

Wij zijn van maandag tot vrijdag tijdens kantooruren bereikbaar op telefoonnummer: 033 3030728 of via info@ckcb.nl

 

Vakanties

Voorjaarsvakantie:
Paasvakantie:
Meivakantie:
Hemelvaart:
Pinkstervakantie:
Zomervakantie:
25 feb. t/m 1 mrt. 2019
19 april en 22 april 2019
29 april t/m 3 mei 2019
30 en 31 mei 2019
10 t/m14 juni 2019
22 juli t/m 2 sept. 2019

 

Openingstijden

Voorschoolse Ochtend Lunch Middag Naschoolse
Maandag  vanaf 06:30 08:30 – 12:00 12:00- 13:00 12:45 – 15:45 tot 18:00
Dinsdag vanaf 06:30 08:30 – 12:00 12:00- 13:00 12:45 – 15:45 tot 18:00
Woensdag vanaf 06:30 08:30 – 12:00 12:00- 13:00 12:45 – 15:45 tot 18:00
Donderdag vanaf 06:30 08:30 – 12:00 12:00- 13:00 12:45 – 15:45 tot 18:00
Vrijdag vanaf 06:30 08:30 – 12:00 12:00- 13:00 12:45 – 15:45 tot 18:00

Ophalen en Brengen

 Voor de voorschoolse opvang start vanaf 06:30.

‘s Ochtends mag u uw kind brengen tussen 08:30 en 08:45 uur en ophalen tussen 11:45 en 12:00 uur.

‘s Middags mag u uw kind brengen tussen 12:45 en 13:00 uur en ophalen tussen 15:30 en 15:45 uur.

Naschoolse opvang is tot 18.00

VVE kinderen die op de middag komen mogen tussen 16.00 en 16.15 uur opgehaald worden. Zij hebben een iets langer programma.

Belangrijke informatie

Zieke kinderen

Zieke kinderen kunnen niet op het CKCB komen. Wordt uw kind bij ons ziek, dan wordt er contact met u opgenomen. Heeft uw kind een besmettelijke kinderziekte dan wordt u verzocht dit aan de leiding te melden. Ziekmeldingen kunt u in de App van het CKCB aangeven.  Ziektebeleid Peuterspeelzaal 2017

GGD rapport

Elk jaar krijgen wij controle van de GGD. Zij controleren op veiligheid, hygiëne, het pedagogisch klimaat en of alles nog goed functioneert op de speelzaal. Hiervan krijgen wij een rapport, dit rapport vindt u op de pagina van Beleid en protocollen, onder het kopje ouders. 

Pedagogisch beleidsplan

De volledige versie van ons pedagogisch beleidsplan vindt u op de pagina van Beleid en protocollen, onder het kopje van ouders.

Klachten

Als u klachten heeft bespreek deze dan met de pedagogisch medewerker. Eventueel kan onze hoofdleidster Eveline de Jong hierin bemiddelen. Mocht uw klacht niet naar tevredenheid worden afgehandeld, dan kunt u dit schriftelijk berichten aan het bestuur: Vogelpad 1, 3750 GD Bunschoten of via een e-mail aan: bestuur@peuterhofbunschoten.nl. Mocht interne klachtafhandeling niet leiden tot een bevredigende oplossing dan staat ouders de weg vrij naar informatie, advies en mediation bij Klachtloket Kinderopvang, gevestigd in Den Haag. www.klachtenloket-kinderopvang.nl of aanmelding van het geschil bij de Geschillencommissie www.degeschillencommissie.nl. De volledige tekst van onze klachtenregeling kunt u vindt u op de pagina van Beleid en protocollen onder het kopje van ouders.

Huiselijk geweld

Peuterspeelzalen dragen een eigen verantwoordelijkheid voor het signaleren van kindermishandeling en het vermoeden van huiselijk geweld en voor het ondernemen van actie na het signaleren.

De complete tekst van de Meldcode vindt u op de pagina van Beleid en protocollen onder het kopje van ouders.

Privacy

Met uw persoonlijke gegevens gaan wij uiterst zorgvuldig om. Indien u bezwaar heeft tegen het plaatsen van foto’s van uw kind op de website kunt u dit melden bij de Eveline de Jong.

VIR

De verwijsindex (VIR) is een informatiesysteem waarin professionals zoals leerkrachten, hulpverleners en begeleiders kunnen aangeven dat zij zich zorgen maken over een jeugdige tot 23 jaar. Sinds 1 januari 2010 is de invoering van een Verwijsindex landelijk verplicht.

De complete tekst van de VIR en filmpje vindt u op de pagina van de VIR:  http://www.verwijsindex.tv/ouders%20

De oudercommissie

De oudercommissie bestaat uit: Voorzitter Heleen Heinen, Penningmeester Gerina de Wit en Secretaris Daniëlle van Driel.

Zij komen vier maal per jaar samen en vertegenwoordigen de ouders. Zij fungeren als aanspreekpunt voor de ouders.  Lees voor meer informatie het reglement oudercommissie.

error: Alert:Content is protected!