033-30 30 728 info@ckcb.nl

Leiding van het Christelijk Kindcentrum Bunschoten

De dagelijkse leiding van het CKCB berust bij Eveline de Jong en Albertine Nagel

Wij zijn van maandag tot vrijdag tijdens kantooruren bereikbaar op telefoonnummer: 033 3030728 of via info@ckcb.nl

Heeft u vragen over plaatsing en wachtlijsten, u kunt dan het beste een mail sturen dan kan de planning kijken waar nog ruimte is. 

Belangrijke informatie

Zieke kinderen

Zieke kinderen kunnen niet op het CKCB komen. Wordt uw kind bij ons ziek, dan wordt er contact met u opgenomen. Heeft uw kind een besmettelijke kinderziekte dan wordt u verzocht dit aan de leiding te melden. Ziekmeldingen kunt u in de App van het CKCB aangeven.  Ziektebeleid Peuterspeelzaal 2022

GGD rapport

Elk jaar krijgen wij controle van de GGD. Zij controleren op veiligheid, hygiëne, het pedagogisch klimaat en of alles nog goed functioneert op de speelzaal. Het meest recente rapport vindt u hier naast onder de rode buttons. Afgelopen jaar ontvingen wij tevens een complimentenbrief. Bekijk hier de brief.

Pedagogisch beleidsplan

De volledige versie van ons pedagogisch beleidsplan vindt u hiernaast, onder de rode buttons.

Klachten

Als u klachten heeft bespreek deze dan met de mentor van uw kind. Eventueel kan Eveline de Jong hierin bemiddelen. Mocht uw klacht niet naar tevredenheid worden afgehandeld, dan kunt u dit schriftelijk berichten aan het bestuur: Vogelpad 1, 3750 GD Bunschoten of via een e-mail aan: bestuur@ckcb.nl. Mocht interne klachtafhandeling niet leiden tot een bevredigende oplossing dan staat het ouders de weg vrij naar informatie, advies en mediation bij Klachtloket Kinderopvang, gevestigd in Den Haag. www.klachtenloket-kinderopvang.nl of aanmelding van het geschil bij de Geschillencommissie www.degeschillencommissie.nl. Het klachtenreglement van het CKCB kunt u vinden in de bijlage van het beleidsplan veiligheid en gezondheid.

Huiselijk geweld

Kindercentra dragen een verantwoordelijkheid voor het signaleren van kindermishandeling en het vermoeden van huiselijk geweld en voor het ondernemen van actie na het signaleren.

De complete tekst van de Meldcode vindt u  onder de button meldcode huiselijk geweld.

Privacy

Met uw persoonlijke gegevens gaan wij uiterst zorgvuldig om. Indien u bezwaar heeft tegen het plaatsen van foto’s van uw kind op de website of FB kunt u dit melden bij de mentor van uw kind en/of bij de inschrijving.

VIR

De verwijsindex (VIR) is een informatiesysteem waarin professionals zoals leerkrachten, hulpverleners en begeleiders elkaar kunnen vinden als er zorgen zijn of als het handig is om met elkaar te kunnen overleggen of informatie in te kunnen winnen over een jeugdige tot 23 jaar. Sinds 1 januari 2010 is de invoering van een Verwijsindex landelijk verplicht.

De complete tekst van de VIR en filmpje vindt u op de pagina van de VIR:  http://www.verwijsindex.tv/ouders%20

De oudercommissie

Wij hebben een oudercommissie die met ons meedenkt en waar wij nieuwe plannen of veranderingen mee doorspreken. Verder denken we met elkaar na over risico-inventarisatie en evaluatie.  Zij komen vier maal per jaar samen. Zij zijn ook het aanspreekpunt voor u als ouders. Zie ook de foto met namen onder het kopje ‘Ons Team’. Lees voor meer informatie het reglement oudercommissie.

GGD rapport

Elk jaar krijgen wij controle van de GGD. Zij controleren op veiligheid, hygiëne, het pedagogisch klimaat en of alles nog goed functioneert op de speelzaal. Het meest recente rapport vindt u hieronder. 

De rapporten

 

KINDEROPVANG

BSO

Locatie Vogelpad

Bekijk hier het rapport

Bekijk hier het rapport

Locatie de Ark

Bekijk hier het rapport

Locatie Bavinckschool

Bekijk hier het rapport

Bekijk hier het rapport

 

error: Alert: Content is protected !!