Bijbelrooster en christelijke liedjes

Naast het bijbelrooster vindt je hier ook christelijke liedjes, liedjes passen bij het thema van PUK kun je vinden bij het desbetreffende thema onder het kopje; uk en puk thema.

 

Bijbelrooster

 

 • Week  35: Vrij verhaal 
 • Week  36: Wij biden: Helpt U ons om naar U te luisteren. (Lucas 10:38-42)
 • Week  37: Samuel helpt of Josia ruimt het huis van God op.(1samuel 3:1-10)
 • Week  38: Zacheus wil graag de Here Jezus zien. (Lucas 19;1-10)
 • Week  39: In het begin/ de schepping (Genesis 1 en 2) 
 • Week  40: Gezin-School-kerk. (beestenboel/dieren in de bijbel)
 • Week  41: Jona en de vis (Jona 1 en 2)
 • Week  42: Noach (Genesis 6 – 9:7)
 • Week 43: Herfstvakantie
 • Week 44: Jezus en de storm (Mattheus 8:18, 23-27. Marcus 4:35-41. Lucas 8:22-25)
 • Week 45: DANKDAG. wij danken U voor het eten. (Lucas 11:1-4. Mattheus 6:5-13, 25-34)
 • Week 46: De Here Jezus op een bruiloft. (Johannes 2:1-11)
 • Week 47: Jozef en zijn broers. (Genesis 37)
 • Week 48: Daniel in de leeuwenkuil. (Daniel 6:2-29)
 • Week 49: De toren vn Babel. (Genesis 11:1-9)
 • Week 50: Kerstverhaal.
 • Week 51: Kerstviering in de hal.
 • Week 52: Kerstvakantie.
 • Week   1: Kerstvakantie.
 • Week   2: Een kindje in een bootje/Mozes. (exodus 2;1-10)
 • Week   3: God praat met Abram. (Genesis 15:1-6, 18-21)
 • Week   4: Een blinde man kan weer zien. (Johannes 9:1-41)
 • Week   5: Wij bidden voor zieke mensen. (Handelingen 9:36-42)
 • Week   6: Een verlamde man kan weer lopen. (Mattheus 9:1-8. Marcus: 2:1-12. Lucas 5:17-26)
 • Week   7: Een blijde man zegt: “Dank U Heer!”/Een gat in het dak. (Lucas 17:11-19)
 • Week   8: Een ziek jongetje wordt weer beter. (Johannes 4:46-54)
 • Week   9: Voorjaarsvakantie.
 • Week 10: Mozes door de rode zee. (Exodus 14:1-22)
 • Week 11: BIDDAG. Wij danken U, omdat U ons wilt helpen. (Mattheus 14:22-36. Marcus 6:45-52)
 • Week 12: Abram gaat op reis. (genesis 12:1-9)
 • Week 13: De discipelen vangen heel veel vissen. (Lucas 5:1-11)
 • Week 14: Jezus geeft veel mensen te eten. (Mattheus 14:13-21. Marcus 6;30-44. Lucas 9:10-17. Johannes 6:1-14)
 • Week 15: Hoera voor Jezus. (Mattheus 21:1-11. Marcus 11:1-10. Lucas 19:29-48. Johannes 12:12-19)
 • Week 16: Paasverhaal.
 • Week 17: Maria van Magdalena in de tuin. (Johannes 20)
 • Week 18: Meivakantie
 • Week 19: God zorgt voor jou, voor je eten en drinken. (2Koningen 4:1-7)
 • Week 20: God zorgt voor jou, ook als je de weg kwijt bent. (Lucas 15:1-7)
 • Week 21: Jezus eet met zijn vrienden aan het meer. (Johannes 21:1-19)
 • Week 22: HEMELVAART. Jezus gaat terug naar de hemel. (Marcus 16:19. Lucas 24:50-52. Handelingen 1:4-12)
 • Week 23: PINKSTEREN. De Heilige Geest komt. (Handelingen 2)
 • Week 24: Vakantie
 • Week 25: Wij danken u dat U van ons houdt. 9Mattheus 19:13-15. Marcus 10:13-16. Lucas 18:15-17)
 • Week 26: Maria heeft een cadeau voor de Here Jezus. (Mattheus 26:6-16. Marcus 14:3-11. Johannes12;1-11)
 • Week 27: Het verhaal van de 2 bouwers/Het huis op de rots. (Mattheus 7:24-29)
 • Week 28: De verloren zoon of het verloren muntje. (Lucas 15)
 • Week 29: David en Goliath of Simson. (1samuel 17. Richteren 16:1-31)
 • Week 30: Zomerrvakantie                   

 

Ga eens even..
Ga eens even (klappen) als je Jezus liefhebt
Ga eens even (klappen) als je van Hem houdt.
Laat het merken, laat het merken,
​dat je van Hem houdt.
​(klappen is te vervangen door; stampen, staan, springen enz.)
​ 
David en Goliath

David was maar klein
Goliath was groot
​David was maar klein
en Goliath was groot.
Ontzettend groot.

David was niet bang
Samen met zijn God
David was niet bang
​Samen met zijn God.
​De sterke God.

David nam een steen
​Goliath viel om
David nam een steen
en Goliath viel om.
Rommeldebom
​Rommeldebom
​BOM!

Jezus is de goede herder.
Jezus is de goede herder
Jezus hij is overal
Jezus is de goede herder
​Brengt mij veilig naar de stal

​Als je ‘s avonds niet kunt slapen
​Als je bang in ‘t donker bent.
​Denk dan eens aan al die schaapjes
​die de Heer bij name kent

Jezus is de goede herder
Jezus hij is overal
Jezus is de goede herder
​Brengt mij veilig naar de stal

Vertel het aan de mensen
Vertel het aan de mensen
​wie liefde heeft – Jezus!
​Vertel het aan de mensen
wie vrede geeft – Jezus!
Vertel het aan de mensen
dat Jezus leeft
Vertel het aan de mensen.

Hoger dan de blauwe luchten
Hoger dan de blauwe luchten
En de sterretjes van goud,
Woont de Vader in de hemel,
Die van alle kinderen houdt,

Ook voor de zieke kinderen zorgt Hij
Kent hun tranen en hun pijn,
Ja, voor de groten en voor de kleinen
wil de Heer een Helper zijn.

Daarom vragen wij eerbiedig,
vouwen wij de handjes saam,
Heer die altijd naar ons luistert,
neem ook dit gebedje aan.
Amen Amen

​Heer wij gaan nu weer naar huis toe.

Heer wij gaan nu weer naar huis toe
deze dag is weer voorbij.
​Samen willen wij U danken
​want U zorgt zo goed voor mij
​Amen, amen.

Jozef zoekt zijn grote broers
Jozef zoekt zijn grote broers.
Alle tien zijn ze jaloers.
​Op zijn jas en op zijn dromen.
​Als ze Jozef aan zien komen.
Wordt zijn mantel afgerukt.
​Diep zit Jozef in de put!

Blij blij.
Blij, blij, mijn hartje is zo blij.
Blij, blij, mijn hartje is zo blij
Want Jezus is een vriend van mij,
​daarom is m’n jonge hartje altijd blij, blij, blij

​Ik ben zo blij  want ik hoor bij Jezus.
​Ik ben zo blij  want ik hoor bij Jezus.
Ik ben zo blij want ik hoor bij Jezus.
Want Jezus is mijn vriend. Hoera!

Mijn beste vriend…
Mijn beste vriend is Jezus,
​hij houdt van jou, hij houdt van mij.
​Mijn beste vriend is Jezus,
hij houdt van jou en mij.

De olifant…
De olifant, de krokodil, de tijger en de leeuw,
​heeft God gemaakt, hij houdt van jou,
Hij houdt van jou zoveel.

Is je deur nog op slot.
Is je deur nog op slot, is je deur nog op slot.
​Van je krr krr krr , doe hem open voor God,
​Want de Heer wil bij je wonen en dan ben je nooit alleen.

​Je hart is net een huisje, waar het gezellig is.
​Maar ‘t is er nog zo donker, er is iets wat ik mis.

​Is je deur nog op slot, is je deur nog op slot.
​Van je krr krr krr , doe hem open voor God,
​Want de Heer wil bij je wonen en dan ben je nooit alleen.

Klein klein kindje
Klein klein kindje,
je leven loopt gevaar.
Ik maak een biezen mandje
en morgen is het klaar.

​Klein klein kindje
ik zet je tussen het riet.
Wie weet gebeurt het wonder
​dat de prinses je ziet.

Diep, diep.
Diep, diep, diep als de zee.
​Hoog, hoog, hoog als de lucht.
​Wijd, wijd, wijd als het waterblauw,
​is Jezus liefde voor jou!

Als je bidt.
Als je bid zal hij je geven,
als je klopt aan de deur zal hij opendoen
​als je zoekt dan zal je ‘t vinden, halleluja.
​Halleluja, halleluja, halleluja.

error: Alert:Content is protected!