033-30 30 728 info@ckcb.nl

Peuterhof | Dagopvang

Opvang voor kinderen van 2 - 4 jaar

Peuterhof | dagopvang

Kinderen spelen op de Peuterhof vanaf 2 jaar tot en met 4 jaar.
Op onze dagopvanggroep speelt uw kind gezellig met andere leeftijdsgenootjes. We bieden afwisselend speelgoed en ontwikkelingsgerichte activiteiten aan zodat de ontwikkeling wordt gestimuleerd en de kinderen kunnen groeien en bloeien.
De kinderen spelen in de groepsruimte, in de sporthal of buiten op het plein. Daarnaast gaan ze wel eens op stap, lopend of met de CKCab.

 

Dagindeling op de dagopvang Peuterhof

6:30-8:00 uur – Kinderen worden gebracht voor de vroege dagopvang
De ouder belt aan of klopt op de deur en de deur wordt open gedaan door een pedagogisch medewerker.
Er vindt een overdracht plaats en er wordt afscheid genomen.
De kinderen spelen op de groep of doen een activiteit aan tafel.
Ontbijt mag worden meegegeven.

8:00-8:30 uur –  Kinderen worden gebracht naar de dagopvang.
Bij de groepsdeur mogen ouders aankloppen of het kind wordt buiten bij het hek van het speelplein gebracht. Er vindt een overdracht plaats en er wordt afscheid genomen. Wanneer alle kinderen er zijn gaan ze met de pedagogisch medewerkers naar de groep toe.

9:00-9:15 uur – Bijbelkring
Er wordt gekeken welke kinderen er aanwezig zijn. Er wordt gebeden, een Bijbelverhaal verteld en er worden liedjes gezongen. Ook wordt het dagprogramma besproken met de kinderen aan de hand van de dagritme kaarten.

9:15-10:00 uur Ontwikkelingsgerichte  activiteiten
De pedagogisch medewerkers hebben verschillende activiteiten klaar liggen om te kunnen doen met de kinderen. Denk hierbij aan knutselen, sporten in de sporthal en spelen in de themahoeken met ontwikkelingsgerichte materialen, deze ruimte bevindt zich in de hal tussen de groepsruimtes.

10:10 uur –  Kringmoment met fruit eten
De kinderen zitten in een kring en eten met elkaar vers fruit en groente. We drinken uit een open beker, thee of water.

10:30 uur – Verschoonronde
De kinderen worden  verschoond of ze kunnen naar het toilet.

10:45-11:40 uur – Buiten spelen
Jassen aan en lekker naar buiten met de kinderen. Bij veel regen blijven we binnen en krijgen de kinderen een beweegactiviteit aangeboden.

12:00 uur – Lunchmoment
Eetmoment aan tafel, kinderen eten hun eigen broodje en drinken wat ze van thuis hebben gekregen.

12:45 uur –  De kinderen gaan naar bed
De kinderen die nog naar bed gaan mogen slapen. Ieder kindje heeft een eigen bedje.

13:00-13:30 uur Vrij spelen.
De kinderen die wakker blijven mogen vrij spelen en ze kunnen eventueel op de gang in de themahoek spelen, buiten spelen of krijgen een extra activiteit van de pedagogisch medewerker aangeboden.

14:30 uur – Verschoon ronde
De kinderen die in de middag naar bed zijn geweest worden wakker. Ze worden weer aangekleed en verschoond. De overige kinderen worden ook verschoond en er is een toiletmoment.

14:45 uur – Fruitmoment
De kinderen zitten in een kring of aan tafel en eten met elkaar vers fruit of een tussendoortje. We drinken uit een open beker, thee of water.

15:15-16.00 uur – Sporten of buiten spelen

16:15- 16:30 uur – 1e Ophaalmoment
De kinderen worden opgehaald door de ouder(s). Ouder(s)s kloppen aan bij de groepsdeur of halen het kind buiten bij het hek van het speelplein.

Gedurende de dag  zijn er foto’s en verhaaltjes terug te zien via de CKCB app.

16:30 uur – Tussendoortje
We eten een gezond tussendoortje zoals fruit, crackers, rijstwafels, rozijntjes etc. en de kinderen krijgen water of thee als drinken.

16:30- 18:00 uur of 18:30 uur – 2e Ophaalmoment
De kinderen worden opgehaald door de ouder(s). Ouder(s) kloppen aan bij de groepsdeur, bellen aan bij de groepsbel of halen het kind buiten bij het hek van het speelplein.
De ouder(s) krijgen een mondelinge overdracht van de pedagogisch medewerker over hoe de dag is verlopen.
Ondertussen spelen de kinderen op de groep of buiten tot ze worden opgehaald.

 

 Eten en drinken
Op de Peuterhof krijgen de kinderen vers fruit, groente, en gezonde tussendoortjes zoals; crackers, rijstwafels, soepstengels, rozijntjes etc. Wij zorgen er als kindcentrum voor dat deze etenswaren voldoende aanwezig zijn.
Als uw kind een broodje krijgt mag u die meenemen van thuis.

Verschonen
Wij hanteren vaste verschoningsmomenten. U hoeft de luiers niet mee te geven, die hebben wij op de Peuterhof. Wanneer u zelf een bepaald soort luier wilt gebruiken, geeft u de luiers zelf mee.
Als het nodig is worden kinderen vaker verschoond.

Activiteiten
Naast de verzorging van de peuters bieden de pedagogisch medewerkers ook passende activiteiten aan waarbij we de ontwikkeling stimuleren. Dit kunnen bijvoorbeeld spelletjes, verhaaltjes lezen, muziek maken en zingen zijn. We proberen elke dag buiten te spelen maar wij hebben ook de mogelijkheid om te wandelen met de kinderen of een ritje te maken in de CKCab. Bij regen kunnen we gebruik maken van de sporthal. Daar kunnen de kinderen lekker bewegen met verschillende materialen en klimmen en klauteren.  We werken met thema’s die aansluiten bij de belevingswereld van de kinderen en bieden daarbij verschillende activiteiten aan passend bij het thema.

Christelijke identiteit
Op het CKCB werken wij vanuit de christelijke identiteit. Op de Peuterhof zingen wij christelijk liedjes en lezen of vertellen wij een bijbelverhaal. Ook bidden wij met de kinderen voor het eten.

Ouder app
Wanneer u een contract bij ons heeft krijgt u toegang tot de ouderapp van Konnect.
Dit is een ouderapp waar de pedagogisch medewerkers foto ’s, filmpjes en verhaaltjes in delen over uw kind, zo kunt u vanaf uw werk of thuis toch uw kind volgen.

Vaak zal er een algemeen verhaaltje geschreven worden over de belevenissen van de kinderen. In de app kunt u ook chatten met de pedagogisch medewerkers. U kunt uw kind afmelden bij bijvoorbeeld ziekte of een extra opvang dag aanvragen.

Mentorschap, oudergesprekken en kind volgsysteem
Als uw kind bij ons komt spelen krijgt het een mentor toegewezen. Dit is een pedagogisch medewerker van de Peuterhof die de ontwikkeling van uw kind in de gaten houdt, in overleg met de andere pedagogisch medewerkers. U heeft met de mentor diverse ontwikkelingsgesprekken. Zo is het eerste gesprek een intakegesprek. Dit gesprek vind plaats voordat het contract ingaat. U heeft met de mentor een gesprek over het eet-, drink- en slaapritme van uw kind en de mentor geeft u nog informatie die u moet weten over de werkwijze van het kindcentrum. Uw kind blijft dan ook twee uur bij ons spelen zodat hij of zij al iets kan wennen aan de groep en de pedagogisch medewerkers.

Komt het kind over van de babygroep dan worden er door beide groepen wenmomenten ingepland op de dagen dat het kind al de opvang bezoekt. De mentor van de babyhof doet de overdracht naar de nieuwe mentor en ouders worden na een aantal weken als het kind op de Peuterhof speelt uitgenodigd voor een kennismakingsgesprek.

Wij gebruiken een kindvolgsysteem. Hierbij volgen de pedagogisch medewerkers de ontwikkeling van uw kind. Ze observeren natuurlijk de hele dag maar elk half jaar leggen ze hun waarnemingen vast in het kindvolgsysteem. Elk jaar nodigen ze u als ouder(s) uit  voor een ontwikkelgesprek en bespreken ze hun waarnemingen. U bent dan ook in de gelegenheid om vragen aan de mentor te stellen. Mocht er al eerder iets opvallends zichtbaar zijn in de ontwikkeling van uw kind dan zal de mentor u eerder uitnodigen voor een gesprek. 

Baby- en kindergebaren
Op de Peuterhof werken we met baby- en kindergebaren, een methode waarbij de pedagogisch medewerkers de gesproken taal ondersteunen met gebaren.
De motoriek van de handjes van een kind zijn eerder ontwikkeld dan de spieren in de mond. Door het aanleren van simpele gebaren naast gesproken taal, geven wij het kind de mogelijkheid om al op jonge leeftijd te communiceren. Dit verstevigd de band en kan soms frustratie voorkomen.

De pedagogisch medewerkers gebruiken basisgebaren en elke week is er een gebaar van de week, die ook met ouders wordt gedeeld in de CKCB app. In die week proberen ze de kinderen en zichzelf dit gebaar aan te leren en te gebruiken.

Anne Marie Molenaar van ons team is gebarendocent en tijdens een werkoverleg leert zij de pedagogisch medewerkers weer nieuwe gebaren aan die ze dan weer kunnen gebruiken op de groep. Daarnaast biedt zij ook regelmatig een cursus baby- en kindergebaren aan voor ouders. 

error: Alert: Content is protected !!