033-30 30 728 info@ckcb.nl

BABYHOF

Dagopvang voor kinderen van 0 - 2 jaar

Babyhof

Kinderen zijn welkom vanaf de leeftijd  vanaf ongeveer 10 weken tot met 2 jaar om bij ons te komen spelen. Daarna stromen ze door naar de Peuterhof.

De kinderen spelen in de groepsruimte van de Babyhof. Wij hebben in de groepsruimte ook een aparte ruimte voor de jongste baby’s met een grond box en hoge boxen waar de baby’s veilig kunnen spelen. En een ruimte om te eten en drinken of activiteiten te doen aan een tafel.

Omdat de allerkleinsten hun eigen eet- en slaapritme hebben is de dagindeling van de baby’s ingericht zoals de kinderen thuis gewend zijn.

Als de kinderen oud genoeg zijn doen ze mee met de algemene dagindeling van de Babyhof.

 

Dagindeling op de Babyhof

 6:30-8:30  uur – Kinderen worden gebracht voor de vroege dagopvang

De ouder belt aan en wordt binnen gelaten door een pedagogisch medewerker.
In de hal bij de groepsdeur vindt er een overdracht plaats en wordt er afscheid genomen
De kinderen worden daarna naar de groep gebracht waar ze vrij kunnen spelen.
Ontbijt mag worden meegegeven.

8:00- 8:30 uur –  Kinderen worden gebracht naar de dagopvang.

De voordeur staat open en de ouder kan naar de hal lopen. In de hal bij de groepsdeur vindt er een overdracht plaats en wordt er afscheid genomen. De kinderen worden daarna naar de groep gebracht waar ze vrij kunnen spelen.

 9:00 uur –  Kringmoment

De pedagogisch medewerkers gaan met de kinderen in een kring zitten op de grond. Alle kinderen krijgen een eigen kussentje om op te zitten of zitten gezellig op schoot bij de pedagogisch medewerker of in een stoeltje bij de kring. Ieder kind krijgt een muziekinstrumentje zodat ze muziek kunnen maken. De pedagogisch medewerkers zingen (christelijke) liedjes met de kinderen. Als er een kind jarig is wordt tijdens dit kringmoment ook de verjaardag gevierd.

 9:30 uur –  Fruitmoment

Kinderen gaan aan tafel en eten stukje vers fruit of een verse fruithap en drinken lauwe thee en water uit een (oefen)beker. De pedagogisch medewerker leest een Bijbelverhaal of een prentenboekje voor aan de kinderen.

10:00 uur – Kinderen die ochtendslaapje nodig hebben gaan naar bed en verschoonronde

Wij hebben 2 slaapkamers met 8 bedjes. Ieder kind slaapt in zijn eigen bedje met slaapzak en eventueel speen en/of knuffel.
Alle kinderen krijgen een schone luier.

10:15-10:45 uur – Sporten of buiten spelen

Bij mooi weer gaan de dreumesen buiten spelen. En er kan ook gewandeld worden met wandelwagen.
De kinderen gaan sporten in de speelzaal als het regent of als het te koud is.

Na 10:00 uur – Aanbieden van activiteiten

Met de kinderen doen wij verschillende activiteiten zoals knutselen, buiten spelen, wandelen of ontwikkelgerichte activiteiten aanbieden.

11:30 uur – Lunchmoment

Eetmoment aan tafel, de kinderen eten hun eigen broodje en drinken op van thuis.

12:00 uur-  Naar bed, verschoonronde of spelen

De kinderen die alleen in de middag slapen gaan naar bed. Ieder kindje heeft eigen bedje.
Kinderen die wakker zijn spelen op de groep.

14:30 uur – Tussendoortje eten

We eten  een gezond tussendoortje zoals fruit, crackers, rijstwafels, rozijntjes etc. en de kinderen krijgen water of lauwe thee als drinken.

14:00/14:30 uur  –  Kinderen slapen

Kinderen die in de ochtend hebben geslapen gaan naar bed voor hun middagslaapje.

15:30-16:00 uur – Sporten of buiten spelen

16:00 uur- Verschoonronde

16:15 –16:30 uur – 1e ophaalmoment

De kinderen worden opgehaald door de ouders. De voordeur staat open en de ouder kan naar de hal lopen.  De ouder(s) krijgen een mondelinge overdracht van de pedagogisch medewerker over hoe de dag is verlopen.

Gedurende de dag  zijn er foto’s en verhaaltjes terug zien via de CKCB app. Daarnaast noteren de pedagogisch medewerkers in de CKCB app ook de slaaptijden en eet- en drinkmomenten.

16:30 uur – Tussendoortje of groentehap

We willen groentehap geven aan kinderen tot met 1 jaar of kinderen die tot 18:30 uur blijven spelen.

Ouders geven zelf de groentehap mee van thuis. De andere kinderen krijgen een tussendoortje aangeboden.

16:30- 18:00 uur of 18:30 uur – 2e ophaalmoment

De kinderen worden opgehaald door de ouder(s). De ouder(s) bellen aan en worden binnen gelaten door een pedagogisch medewerker.
De ouder(s) krijgen een mondelinge overdracht van de pedagogisch medewerker over hoe de dag is verlopen.
Ondertussen spelen de kinderen op de groep tot ze worden opgehaald.

 

Eten en drinken
Op de Babyhof krijgen de kinderen vers fruit(hap) en gezonde tussendoortjes zoals; crackers, rijstwafels, soepstengels, rozijntjes etc. Wij zorgen er als Kindcentrum voor dat deze etenswaren voldoende aanwezig zijn.
Als uw kind een broodje krijgt mag u die meenemen van thuis.
Borst- of flesvoeding voor baby’s dient u zelf mee te nemen in een afgemeten hoeveelheid in containertjes of bakjes. De borst- en flesvoeding bereiden we voor het drinkmoment op de Babyhof.

Verschonen
Wij hanteren vaste verschoningsmomenten. U hoeft de luiers niet mee te geven, die hebben wij op de Babyhof. Wanneer u zelf een bepaald soort luier wilt gebruiken, geeft u de luiers zelf mee.
Als het nodig is worden kinderen vaker verschoond.

Activiteiten
Naast de verzorging van de baby ’s en de dreumesen bieden de pedagogisch medewerkers ook passende activiteiten aan waarbij we de ontwikkeling stimuleren. Dit kunnen bijvoorbeeld spelletjes, verhaaltjes lezen, muziek maken en zingen zijn. We proberen elke dag naar buiten te spelen of om te wandelen met de kinderen. Bij regen kunnen we gebruik maken van de sporthal. Daar kunnen de kinderen lekker bewegen met verschillende materialen en klimmen en klauteren.  We gebruiken de seizoenen als thema’s en bieden daarbij verschillende activiteiten aan passend bij het thema.

Christelijke identiteit

Bij het CKCB werken wij vanuit de christelijke indentiteit.
Op de Babyhof zingen wij christelijk liedjes en lezen wij een bijbelverhaal voor uit de Babybijbel of een prentenboekje en bidden we met de kinderen voor het eten.

Ouder app
Wanneer u een contract bij ons heeft krijgt u toegang tot de CKCB app.
Dit is een ouderapp waar de pedagogisch medewerkers  foto ’s, filmpjes en verhaaltjes in delen over uw kind, zo kunt u vanaf uw werk of thuis toch uw kind  volgen.

Tot 10 maanden schrijven de pedagogisch medewerkers een verhaaltje in het digitale schriftje. Daarna zal er meer een algemeen verhaaltje geschreven worden omdat uw kind dan meer meedraait in het ritme van de Babyhof. In de CKCB app kunt u ook chatten met de pedagogisch medewerkers. U kunt uw kind afmelden bij bijvoorbeeld ziekte of een extra opvang dag aanvragen. Voor een extra dag opvang kijken wij op kantoor of er een plekje vrij is voor die dag.

Mentorschap, oudergesprekken en kind volgsysteem
Als uw kind bij ons komt spelen krijgt het een mentor toegewezen. Dit is een pedagogisch medewerker van de Babyhof die de ontwikkeling van uw kind in de gaten houdt, in overleg met de andere pedagogisch medewerkers. U heeft met de mentor diverse ontwikkelingsgesprekken. Zo is het eerste gesprek een intakegesprek. Dit gesprek vind plaats voordat het contract ingaat. U heeft met de mentor een gesprek over het eet-, drink- en slaapritme van uw kind en de mentor geeft u nog informatie die u moet weten over de werkwijze van het Kindcentrum. Uw kind blijft dan ook twee uur bij ons spelen zodat hij of zij al iets kan wennen aan de groep en de pedagogisch medewerkers.

Wij gebruiken een kindvolgsysteem. Hierbij volgen de pedagogisch medewerkers de ontwikkeling van uw kind. Ze observeren natuurlijk de hele dag maar om het half jaar leggen ze hun waarnemingen vast in het kindvolgsysteem. Elk jaar nodigen ze u als ouder(s) uit  voor een ontwikkelgesprek en bespreken ze hun waarnemingen. U bent dan ook in de gelegenheid om vragen aan de mentor te stellen. Mocht er al eerder iets opvallends zichtbaar zijn in de ontwikkeling van uw kind dan zal de mentor u eerder uitnodigen voor een gesprek. 

Baby- en kindergebaren
Voordat een baby kan praten, kunnen we al met hem of haar communiceren door middel van gebaren.
Op de Babyhof werken we met baby- en kindergebaren, een methode waarbij de pedagogisch medewerkers de gesproken taal ondersteunen met gebaren.
De motoriek van de handjes van een kind zijn eerder ontwikkeld dan de spieren in de mond. Door het aanleren van simpele gebaren naast gesproken taal, geven wij het kind de mogelijkheid om al op jonge leeftijd te communiceren. Dit verstevigt de band en kan soms frustratie voorkomen.
De pedagogisch medewerkers gebruiken basisgebaren en elke week is er een gebaar van de week, die ook met ouders wordt gedeeld in de CKCB app. In die week proberen ze de kinderen en zichzelf dit gebaar aan te leren en te gebruiken.
Anne Marie Molenaar van ons team is gebarendocent en tijdens een werkoverleg leert zij de pedagogisch medewerkers weer nieuwe gebaren aan die ze dan weer kunnen gebruiken op de groep. Daarnaast biedt zij ook regelmatig een cursus baby- en kindergebaren aan voor ouders.

 

 

error: Alert: Content is protected !!