EEN DAG BIJ de BABYHOF

KINDEROPVANG

 Een dag bij de Babyhof

 

Een voorbeeld van een dagindeling bij de Babyhof:
Omdat baby’s hun eigen eet- en slaapritme hebben, is de dagindeling van de allerkleinsten ingericht zoals zij thuis gewend zijn. De pedagogisch medewerksters volgen zoveel mogelijk het individuele ritme van de baby totdat zij oud genoeg zijn om mee te doen met de algemene dagindeling van de babyhof. 

en/ Een algemene dagritme van de Babyhof kan er als volgt uit zien:
06:30_08:30 uur 

Voor deze tijden kunt u kiezen, ontbijt mag meegegeven worden.

08.30_08.45 uur 
Baby / dreumesen worden gebracht er vindt een overdracht tussen mentor en ouder(s) plaats en daarna wordt er afscheid genomen.
Kinderen mogen vrij spelen op de groep.

10.00 uur     
Kinderen gaan aan tafel en eten stukjes fruit of een fruithapje. En drinken thee of water uit (tuit)beker. Er wordt eventueel een Bijbelverhaaltje verteld en liedjes gezongen.

12:00 uur     
Aan tafel eigen lunch eten en drinken

14:00-14:30 uur 
Kinderen gaan aan tafel en eten stukjes fruit of verse fruithap en drinken thee of water uit (tuit)beker 

16:00 uur 
Tussendoortje en drinken van thee/water

17:15 -18.00 uur   
Vrij ophalen van baby/dreumes

Naar gelang de baby of dreumes gewend is gaan ze hun slaapjes doen en worden de flessen gegeven, fruit- of groentehapjes gegeven en de luiers verschoond. Tussendoor mogen de kinderen vrij spelen, worden ze uitgedaagd om nieuwe dingen te ondernemen, worden er verhaaltjes voorgelezen, boekjes bekeken, liedjes gezongen, wandelen met de wandelwagen, buiten spelen op het speelplein of sporten in het speellokaal. We kijken naar het kind en we overleggen met ouders wat nodig is en wat het ritme van het kind is.

error: Alert: Content is protected !!