033-30 30 728 info@ckcb.nl

EEN DAG BIJ HET KINDHOF

Locatie Basisschool de ark

Naschoolse opvang

Een dag bij het Kindhof Locatie Basisschool de Ark

Een voorbeeld van een dagindeling bij het kindhof:
Op de BSO willen wij een veilige omgeving scheppen waarin kinderen spelend groeien en bloeien. Net als in de dagopvang is leren en ontwikkelen een van de doelen. Vanaf 4 jaar ontstaat er een duidelijk onderscheid tussen schooltijd en vrije tijd. Op de BSO zijn we ons ook van dit onderscheid bewust. Recht op vrije tijd staat zelfs beschreven in het Internationaal Verdrag Inzake de Rechten van het Kind. Bij vrije tijd hoort dat je zelf mag kiezen en dat je je eigen interesses mag volgen. Het moet mogelijk zijn om zelf initiatief te nemen zonder al te veel bemoeienis van volwassenen. Er hoort ook bij dat vervelen moet mogen. Dit neemt niet weg dat we ook weten dat kinderen van nature openstaan om te worden geprikkeld om nieuwe ervaringen op te doen en om bijvoorbeeld hun creativiteit te ontwikkelen. Het is de taak van de pedagogisch medewerkster om in te schatten wanneer het goed is voor het kind om even zijn eigen gang te gaan of wanneer het gestimuleerd en geënthousiasmeerd kan worden om mee te doen met de aangeboden activiteiten.

 Kinderopvang | BSO | Peuterspeelzaal 

√  Voor- en Naschoolse opvang
√ Kleinschalig
√ Vaste mentor voor ieder kind
√ Eigen pedagogische coach
√ Opvang tijdens alle vakanties
Passie voor muziek, toneel, knutselen,  sport en spel, koken enz.
√ Eigen sporthal

Een voorbeeld van hoe een middag ingedeeld kan zijn op de BSO.

–          De kinderen komen zelf naar de BSO ruimte waar we wat fruit eten en wat drinken.

–          Er is een klein overleg over wat de kinderen die middag willen doen.

–          Keuze uit sport, spel, knutselen, buiten spelen, koken, techniek, theater of erop uit.

–          Drinkmoment met kleine versnapering

–          Vanaf 17.15 uur kunnen de eerste ouders hun kinderen weer ophalen.


Hele Dag
Een hele dag naar de opvang in bijv. de vakanties geeft weer andere mogelijkheden voor uitjes, kokkerellen, workshops enz.

Zelfstandigheidscontract buitenschoolse opvang
Het is mogelijk dat kinderen zelfstandig naar de BSO komen en naar huis gaan. Ouders geven dit middels het zelfstandigheidcontract aan. De kinderen die zelfstandig naar de BSO komen zijn binnen een kwartier na schooltijd bij de BSO aanwezig te zijn. Komt een kind zelfstandig naar de buitenschoolse opvang of gaat het kind zelfstandig naar school, dan eindigt de verantwoordelijkheid van CKCB bij het verlaten, respectievelijk begint de verantwoordelijkheid bij het betreden van de buitenschoolse opvang. Ouders tekenen voor het zelfstandig reizen het hiervoor bestemde zelfstandigheidcontract. Dit contract is op locatie aanwezig.

Naschoolse opvang
Belangrijk bij incidentele opvang: het is de verantwoording van de ouder om dit ook aan de leerkracht van het kind op de basisschool door te geven. De leerkracht draagt er zorg voor dat het kind niet naar buiten loopt maar naar de BSO ruimte gaat.

error: Alert: Content is protected !!