033-30 30 728 info@ckcb.nl

peuterhof | PeuterSpeelzaal

PEUTERSPEELZAAL voor kinderen van 2 - 4 jaar

Locaties: Vogelpad | Het Talent

Peuterhof | Peuterspeelzaal

Kinderen spelen op de Peuterhof vanaf 2 jaar tot en met 4 jaar. Op onze peuterspeelzaal speelt uw kind gezellig met andere leeftijdsgenootjes. Wij bieden peuterspeelzaal aan op de ochtenden van 8:00 uur tot 12:00 uur of op de middagen van 12:30 uur tot 16:30 uur.

We bieden afwisselend speelgoed en ontwikkelingsgerichte activiteiten aan zodat de ontwikkeling wordt gestimuleerd en de kinderen kunnen groeien en bloeien.

De kinderen spelen in de groepsruimte, in de sporthal of buiten op het plein. Daarnaast gaan ze wel eens op stap, lopend of met de CKCab.

 

Dagindeling op peuterspeelzaal de Peuterhof

Tussen 8:00- 8:30 uur of 12:30-13:00 uur –  Kinderen worden gebracht naar de peuterspeelzaal.
Het kind wordt buiten bij het hek van het speelplein gebracht.
Er vindt  een overdracht plaats en er wordt afscheid genomen. Wanneer alle kinderen er zijn gaan ze met de pedagogisch medewerkers naar de groep toe.

9:00-9:15 uur of  13:15-13:30 uur – Bijbelkring
Er wordt gekeken welke kinderen er aanwezig zijn. Er wordt gebeden, een bijbelverhaal verteld en er worden liedjes gezongen. Ook wordt het dagprogramma besproken met de kinderen aan de hand van de dagritme kaarten.

Sporten, elke groep heeft zijn eigen sporttijd op een ochtend of middag
We gaan sporten als het regent of als het te koud is. We hebben een eigen sportlokaal.

9:15-10:00 uur of 13:30- 14:15 uur Ontwikkelingsgerichte activiteiten of vrij spel
De pedagogisch medewerkers hebben verschillende activiteiten klaar liggen om te kunnen doen met de kinderen. Denk hierbij aan knutselen, buiten spelen en spelen in de themahoeken met ontwikkelingsgerichte materialen, deze ruimte bevindt zich in de hal tussen de groepsruimtes. Of de kinderen spelen samen met andere kinderen op de groep in de diverse hoeken. We stimuleren het samen opruimen op de groep.

10:15 uur of 14:30 uur –  Kringmoment met fruit eten
De kinderen zitten in een kring en eten met elkaar vers fruit en groente. We drinken uit een open beker, thee of water.

10:30 uur of 15:00 uur – Verschoonronde
De kinderen worden verschoond of ze kunnen naar het toilet.

10:45-11:45 uur of 15:15- 16:15 uur Ontwikkelingsgerichte activiteiten, vrij spel of buiten spelen

11:45- 12:00 uur of 16:15- 16:30 uur – Ophaalmoment
De kinderen worden opgehaald door de ouder(s). Ouder(s) halen het kind buiten bij het hek van het speelplein. Bij regen worden de kinderen binnen opgehaald. 

Pm-ers doen hun best aan het eind van de dag foto’s en verhaaltjes in de CKCB app te zetten. 

 

*De tijden zijn een indicatie.

Eten en drinken
Op de Peuterhof krijgen de kinderen vers fruit en groente en drinken we thee of water. Als uw kind blijft lunchen op de lunchgroep dan mag het kind een lunch meenemen van thuis.

Verschonen
Wij hanteren vaste verschoningsmomenten. U hoeft de luiers niet mee te geven, die hebben wij op de Peuterhof. Wanneer u zelf een bepaald soort luier wilt gebruiken, geeft u de luiers zelf mee.

Als het nodig is worden kinderen vaker verschoond.

Activiteiten
Naast de verzorging van de peuters bieden de pedagogisch medewerkers ook passende activiteiten aan waarbij we de ontwikkeling stimuleren. Dit kunnen bijvoorbeeld spelletjes, verhaaltjes lezen, muziek maken en zingen zijn. We proberen elke dag buiten te spelen maar wij hebben ook de mogelijkheid om te wandelen met de kinderen of een ritje te maken in de CKCab. Bij regen kunnen we gebruik maken van de sporthal. Daar kunnen de kinderen lekker bewegen met verschillende materialen en klimmen en klauteren. We werken met thema’s die aansluiten bij de belevingswereld van de  kinderen en bieden daarbij verschillende activiteiten aan passend bij het thema.

VE
VE staat voor: Voorschoolse Educatie voor kinderen in de leeftijd van 2-6 jaar. Een kind die hiervoor in aanmerking komt krijgt in 4 dagdelen per week vooral veel taalondersteuning op een ontwikkelingsgerichte manier. Een vroege aanpak van achterstanden in de (taal) ontwikkeling kan een slechte start op de basisschool voorkomen. Daarom is landelijk de regeling VE van kracht geworden.                   

Alle kinderen op de peuterspeelzaal krijgen een gedeelte van het VE programma aangeboden. De kinderen die het hele VE-programma volgen komen minimaal 4 ochtenden of middagen. Voor hele jonge kinderen hebben we een ochtendgroep voor VE kinderen, maar met 3 jaar gaan deze kinderen over naar de middag. Dit voor de uitdaging op taalgebied. Naast de VE-groep zit altijd een gewone groep, deze kinderen hebben een normale taalontwikkeling, hierdoor worden de VE-kinderen uitgedaagd om ook beter te gaan praten.

We werken helemaal ontwikkelingsgericht. Dit betekent dat wij zelf onze thema’s ontwerpen en dat iedere groep kijkt naar wat de groep aan kan en nodig heeft om weer een stukje verder te komen in hun ontwikkeling. Zo kijken we ook naar wat de kinderen individueel nodig hebben om tot ontwikkeling te komen. Voorwaarde om tot ontwikkeling te komen is dat een kind zich veilig voelt. En soms is dat het vooral waar aan gewerkt wordt met het kind, vertrouwen krijgen in de omgeving en de mensen en kinderen die daar zijn, en dat dat ook leuk kan zijn, ook al zijn je ouders er niet bij. Soms is dat al een hele klus om voor elkaar te krijgen.

Christelijke identiteit
Op het CKCB werken wij vanuit de christelijke identiteit. Op de Peuterhof zingen wij christelijk liedjes en lezen of vertellen wij een Bijbelverhaal. Ook bidden wij met de kinderen voor het eten.

Ouder app
Wanneer u een contract bij ons heeft krijgt u toegang tot de ouderapp van Konnect.
Dit is een ouderapp waar de pedagogisch medewerkers  foto ’s, filmpjes en verhaaltjes in delen over uw kind, zo kunt u vanaf uw werk of thuis toch uw kind volgen.
Vaak zal er een algemeen verhaaltje geschreven worden over de belevenissen van de kinderen. In de app kunt u ook chatten met de pedagogisch medewerkers. U kunt uw kind afmelden bij bijvoorbeeld ziekte of een extra opvang dag aanvragen. Op kantoor wordt dan gekeken of er een plekje vrij is. 

Mentorschap, oudergesprekken en kind volgsysteem
Als uw kind bij ons komt spelen krijgt hij/zij een mentor toegewezen. Dit is een pedagogisch medewerker van de Peuterhof die de ontwikkeling van uw kind in de gaten houdt. U heeft met de mentor diverse ontwikkelingsgesprekken. Zo is het eerste gesprek een kennismakingsgesprek. Dit gesprek vind plaats in de eerste 6 weken dat u kind op de Peuterhof is. 

Komt het kind over van de babygroep dan worden er door beide groepen wenmomenten ingepland op de dagen dat het kind al de opvang bezoekt. De mentor van de Babyhof doet de overdracht naar de nieuwe mentor en ouders worden na een aantal weken als het kind op de Peuterhof speelt uitgenodigd voor een kennismakingsgesprek.

Wij gebruiken een kindvolgsysteem. Hierbij volgen de pedagogisch medewerkers de ontwikkeling van uw kind. Ze observeren natuurlijk de hele dag maar om het half jaar leggen ze hun waarnemingen vast in het kindvolgsysteem. Elk jaar nodigen ze u als ouder(s) uit voor een ontwikkelgesprek en bespreken ze hun waarnemingen. U bent dan ook in de gelegenheid om vragen aan de mentor te stellen. Mocht er al eerder iets opvallends zichtbaar zijn in de ontwikkeling van uw kind dan zal de mentor u eerder uitnodigen voor een gesprek. 

Baby- en kindergebaren
Op de Peuterhof werken we met baby- en kindergebaren, een methode waarbij de pedagogisch medewerkers de gesproken taal ondersteunen met gebaren.
De motoriek van de handjes van een kind zijn eerder ontwikkeld dan de spieren in de mond. Door het aanleren van simpele gebaren naast gesproken taal, geven wij het kind de mogelijkheid om al op jonge leeftijd te communiceren. Dit verstevigt de band en kan soms frustratie voorkomen.
De pedagogisch medewerkers gebruiken basisgebaren en elke week is er een gebaar van de week, die ook met ouders wordt gedeeld in de CKCB app. In die week proberen ze de kinderen en zichzelf dit gebaar aan te leren en te gebruiken.
Anne Marie Molenaar van ons team is gebarendocent en tijdens een werkoverleg leert zij de pedagogisch medewerkers weer nieuwe gebaren aan die ze dan weer kunnen gebruiken op de groep. Daarnaast biedt zij ook regelmatig aan ouders een cursus baby- en kindergebaren aan.

 

 

 

error: Alert: Content is protected !!