EEN DAG BIJ de peuterhof

PEUTERSPEELZAAL

Een dag bij de Peuterhof

Voorop staat bij ons dat het kind zich kan ontplooien. Wij stimuleren dan ook dat het initiatieven neemt waardoor het zelfvertrouwen kan groeien, wij zorgen er hierbij voor dat het kind zichzelf en/of een ander geen schade berokkent.
Belangrijk is dat het kind leert om vriendschappen aan te gaan, mee  te doen met een groepsspel of rollenspellen te spelen.  Het kind maakt zich de regels, gewoonten, normen en waarden eigen. Het kind ontdekt dat het een onafhankelijk persoontje is, dat het een eigen wil heeft en zelf besluiten kan nemen.
De peuter zal steeds meer leren rekening te houden met de ander. Dat betekent dat hij zich meer zal kunnen inleven in de ander. We leren het kind om te wachten op elkaar, om geen speelgoed af te pakken, om te delen en samen te spelen. Soms leren wij het kind om juist wat meer voor zichzelf op te komen.
Bij conflicten stimuleren wij dat de kinderen die zelf oplossen. Lukt dat niet of moeilijk, dan ondersteunen wij hen. De rol van de pedagogisch medewerksters verandert met het stijgen van de kinderleeftijd van zorgen voor, naar steeds meer begeleiden van de kinderen.

Een voorbeeld van een dagindeling bij de Peuterhof
08.30 – 8.45 uur
Binnenkomst en vrij spelen.

08.45 uur
In de kring bidden, Bijbelverhaal en zingen.

09.00 uur
Vrij spelen en knutselen.

10.30 uur
Fruit eten, drinken en opruimen.

11.00 uur
Vrij spelen, sporten of buiten spelen.

11.30 uur
Kringgesprek met Puk en de afsluiting in de kring.

11.45-12.00 uur
De kinderen worden weer opgehaald.

*Het programma van de middag is hetzelfde als van de ochtend.

Eten en drinken
Tijdens de speelochtend of -middag krijgt uw kind vers fruit en drinken van ons. Soms wordt het fruit met elkaar geschild en gesneden, daar zijn speciale mesjes voor. Andere dagen maakt de juf het fruit schoon. De kinderen eten dit vervolgens gezamenlijk op.

Bewegen
Wij proberen uw kind de ruimte te geven om te spelen. Buitenspelen is daar een onderdeel van. Bij slecht weer kan er uitgeweken worden naar het sportlokaal binnen de locatie. Wilt u de sportschoentjes altijd aan uw kind meegeven in de tas? Graag met rubberen zooltjes (niet zwart) en met klittenband of elastiek en voorzien van de naam van uw kind. Soms gaan we juist buiten spelen als het slecht weer is of als er plassen liggen op het plein. We hebben hier speciale regenpakjes voor. Wilt u daarom met nat en regenachtig weer uw kind regenlaarsjes aan doen?

VVE project
Puk & Ko is een VVE methode (Vroeg- en Voorschoolse Educatie). Puk is ontwikkeld om kinderen op jonge leeftijd op een speelse manier met taal in aanraking te laten komen. Dit gaat d.m.v. leuke verhaaltjes, liedjes en kringgesprekken waarin steeds een wisselend thema zal worden behandeld.

Traktaties
Als uw peuter jarig is mag dit op de speelzaal gevierd worden. Wij adviseren u om een kleine, ongevaarlijke en gezonde traktatie mee te geven.

Werkje
Bij elk thema worden werkjes bedacht en de kinderen mogen dit maken. Maar soms heeft een kind geen zin of wilt het een andere activiteit doen, en dat is ook prima. Werkjes zien er ook niet allemaal hetzelfde uit want we proberen de werkjes echt van de kinderen te laten zijn. Dus weinig voorgeknipt en echt zelf gemaakt. 

Namen op tassen en jassen
Om verwarring te voorkomen vragen wij om overal duidelijk de naam van uw kind in of op de jas en tas te schrijven.

Materialen
Wij willen uw kind d.m.v. knutselen kennis laten maken met allerlei materialen. U kunt thuis ook voor ons meesparen, zoals wc- rollen, rollen behang, cadeau lint, boterbakjes, eierdozen etc.

Extra verschoning bij een ongelukje
Zorg dat uw kind altijd reserve kleding bij zich heeft zodat de leidsters hem/haar kunnen verschonen. De luiers worden verzorgt door De Peuterhof. 

Speelzaal
Kinderen kunnen bij ons verantwoord samenspelen. Neem geen eigen speelgoed mee van huis. Het speelgoed kan kwijtraken of kapot gaan.

error: Alert:Content is protected!