Nieuwe Tijden

In het nieuwe schooljaar willen we meer vraaggericht werken en zo aan wensen van ouders tegemoet komen. Daarom bieden wij een aantal nieuwe producten aan. Zo kunt u kiezen voor een voorschoolse opvang vanaf 7.30 uur of naschoolse opvang tot 17.30 uur, tevens bieden we lunch aan. Op deze manier kunnen ouders een dagdeel verlengen zodat het beter past bij een werksituatie. Kom gerust op kantoor vragen wat de mogelijkheden zijn.

error: Alert:Content is protected!