Peuterhof vanaf nieuwe schooljaar Christelijk Kindcentrum Bunschoten

We beginnen het nieuwe schooljaar met een nieuwe naam. De Stichting Christelijke peuterspeelzaal Bunschoten ‘De Peuterhof’ gaat vanaf 21 augustus 2017  Christelijk Kindcentrum Bunschoten heten en onze locatie heet de Peuterhof.  Maandag 21 augustus om 13.00 uur gaat Wethouder Koops samen met zijn kleindochter Dante de nieuwe naam onthullen. Bij een nieuwe naam hoort ook een nieuwe huisstijl. Er komt een nieuw logo, een nieuwe website: www.ckcb.nl. Ouders krijgen een ouderapp in onze huisstijl, in deze app kunnen ouders wijzigingen doorgeven en foto’s en berichten ontvangen.

error: Alert:Content is protected!