CHRISTELIJK KINDCENTRUM BUNSCHOTEN

KINDEROPVANG | PEUTERSPEELZAAL | VOOR- NASCHOOLSE OPVANG BSO

Babyhof

Kinderopvang 0-2 jaar

De babyhof is voor de allerkleinste van 0-2 jaar. Emotionele veiligheid is van groot belang bij de opvang van baby’s en dreumesen. Door onze kleine groepen kunnen wij de kinderen de geborgenheid en veiligheid geven die ze nodig hebben.

Peuterhof

Peuterspeelzaal 2-4 jaar
Kinderopvang 2-4 jaar

De Peuterhof bestaat uit zowel een dagopvang als een peuterspeelzaal voor kinderen van 2- 4 jaar. Voorop staat bij ons dat uw kind zich kan ontplooien. Wij stimuleren dan ook dat het initiatieven neemt waardoor het zelfvertrouwen kan groeien. Belangrijk is dat uw kind leert om vriendschappen aan te gaan, mee  te doen met een groepsspel of rollenspellen te spelen.  Uw kind maakt zich de regels, gewoonten, normen en waarden eigen. Uw kind ontdekt dat het een onafhankelijk persoontje is, dat het een eigen wil heeft en zelf besluiten kan nemen.

Kindhof

Voor- Naschoolse opvang (BSO) vanaf 4 jaar

Het Kindhof is een voor – naschoolse opvang voor kinderen van 4 – 12 jaar. Naast locatie Vogelpad hebben wij ook opvanglocatie op basisschool de Ark en Het Talent. Nadat de kinderen tot rust zijn gekomen van de drukke schooldag bieden wij allemaal leuke activiteiten aan waar ze aan mee mogen doen.

Laatste nieuws over Christelijk Kindcentrum Bunschoten

Vacature Pedagogisch Medewerker

Wij zoeken invalkrachten met uitzicht op een vaste baan! Ben jij de pedagogisch medewerker met MBO 3/4 die wij zoeken? Stuur dan een e-mail met CV en motivatie naar info@ckcb.nl
Meer informatie

 

CKCB start een peutergroep bij basisschool Het Talent

29 september inloopochtend; Kom je ook?

Wij openen een nieuwe peuterspeelzaal groep bij basisschool Het Talent.
We gaan starten met de woensdag- en vrijdagochtend en mocht er meer vraag zijn naar opvang op andere ochtenden dan gaan wij kijken of dit mogelijk is.

De groepsruimte is al gezellig ingericht!

Heeft u misschien interesse voor deze opvang dan nodigen wij u uit om woensdag 29 september bij ons te komen kijken. Er is een inloopochtend van 8:30 uur tot 10:30 uur. U kunt uw kind gezellig meenemen!

Adres: Jan van Riebeeckstraat 27
De ingang bevindt zich aan de linkerkant van de school.

De Bavinckschool een brede school. Hoe geweldig zou het zijn wanneer er een plek komt voor peuters en voor- en naschoolse opvang in de nieuwe Bavinckschool. Momenteel zijn de Bavinckschool en het CKCB  in gesprek om te kijken naar de mogelijkheden. Hierover volgt later meer.

Samenwerking tussen CKCB en Bavinckschool

De Bavinckschool een brede school. Hoe geweldig zou het zijn wanneer er een plek komt voor peuters en voor- en naschoolse opvang in de nieuwe Bavinckschool. Momenteel zijn de Bavinckschool en het CKCB  in gesprek om te kijken naar de mogelijkheden. Hierover volgt later meer.

CKCB start na de zomervakantie met peutergroep en naschoolse opvang op basisschool het Talent

Basisschool het Talent en het CKCB zijn druk met de voorbereidingen om een peutergroep en naschoolse opvang te starten op basisschool Het Talent.
Bij voldoende aanmeldingen kunnen we na de zomervakantie al beginnen.
Kijk hier voor meer informatie

Opening CKCB Locatie de Ark

Donderdag 26 november was de officiële opening van onze BSO op Locatie de Ark. De wethouder kwam de BSO openen. Het was een groot feest met een cadeautje voor de kinderen en natuurlijk iets lekkers.

 

Thema bakker

Ons nieuwe thema is ‘De Bakker’. Hier gaan we tot de kerstvakantie mee werken, we denken dat het een leuk aansprekend thema is voor de kinderen, waar ze heel veel gaan leren, denk aan een recept volgen en lekkere dingen bakken, naspelen van wat een bakker doet, winkelspel, de warme ovens en de koele koelkasten, met klei of zand broodjes en koekjes maken, met elkaar proeven enz.

 Heeft u nog spullen voor dit thema om voor ons te gebruiken of om te lenen, meld dit dan bij de PM-ers. Zo zouden we graag een broodbakmachine lenen, wie heeft er 1 staan en kan wel een poosje zonder?

 

Welkom nieuwe juffen

Sinds de zomervakantie zijn er een aantal nieuwe juffen bij gekomen. Angelique gaat 3 dagen op de plusgroep werken. Daarnaast zijn er een aantal juffen gestart met werken en leren dit zijn Mirelle en Marielle en Christine, vanaf november komt hier Debby bij, en Jennifer helpt ons met invallen. Bekijk hier alle juffen van het CKCB

 

 

CKCB is de enige BSO in Bunschoten met flexible opvang

Studiedagen, scholen die staken of vakantie. Voor ouders die allebei werken is dit best een uitdaging. Daarom bieden wij  flexibele BSO opvang. U kunt uw kind dus ook alleen tijdens studiedagen of vakanties bij ons brengen. Klik hier voor meer informatie over onze BSO

 

Gele streep

Het besluitvormingstraject voor het invoeren van een stopverbod op het Vogelpad langs de noordzijde van de rijbaan, ter hoogte van de flessenhals, is onlangs afgerond en de gele doorgetrokken streep is eerder deze week aangebracht (zie bijgaande foto). Vanaf nu is het dus niet meer toegestaan om hier stil te staan. Dit is doorgegeven aan de politie/BOA’s zodat zij vanaf nu daadwerkelijk kunnen handhaven mocht dit nodig zijn.  De verkeerscommissie beschouwd deze maatregel als sluitstuk om het Vogelpad verkeersveiliger te maken en gaan er vanuit dat alle verkeersknelpunten nu zijn opgelost. Vanaf nu is het dus vooral een gedragskwestie tijdens het halen en brengen van de kinderen.  

In 2018 zijn wij gestart met voor- en naschoolse opvang.

Maandag 4 juni ging onze BSO van start. Kinderen kunnen ‘s ochtends voor school met de Stint/auto gebracht worden naar de betreffende school en zo ook ‘s middags opgehaald worden. 

Anne Marie Molenaar

Onze collega Anne Marie Molenaar is docent ‘Baby en kindergebaren’ geworden.  Op deze manier kan ze ons regelmatig weer even bijscholen tijdens onze werkoverleggen. Want al onze medewerksters ondersteunen hun taal met gebaren, dit is niet alleen fijn voor slechthorende kinderen maar ook fijn voor kinderen die nog niet veel taal begrijpen of gebruiken. Binnenkort gaat Anne Marie  een ouderavond geven om ouders te vertellen hoe je met gebaren je baby-dreumes kunt ondersteunen en kunt begrijpen. Ook gaat ze bij voldoende belangstelling korte cursussen geven.

Scholing collega’s van het CKCB

Workshop: Wat kan jij betekenen voor kinderen? In iedere groep zitten kinderen waar je makkelijk contact mee maakt en kinderen die zich terug trekken. Er zijn er altijd die duidelijk laten weten wat ze willen en er zijn er die dit laten raden. Kinderen die energie vragen en kinderen die zo makkelijk zijn dat je ze zo over het hoofd kunt zien. Maar wat zit er achter? We hebben tijdens deze workshop van Imre Eigenhuis geleerd hoe we alle kinderen in de groep nog beter de aandacht kunnen geven die ze verdienen.

Nieuw schooljaar nog gezonder

Eveline is onze coach gezonde kinderopvang en zij is bezig om de leidsters en de ouders nog meer bewust te laten worden van wat een peuter nu eigenlijk nodig heeft om gezond op te groeien. En daar bestaan nog behoorlijk veel misverstanden over. Zo heeft Eveline ons op een ouderavond laten uitrekenen hoeveel suikerklontjes in verschillende drinkpakjes zitten. Dat was wel even schrikken. Peuters krijgen op de Peuterhof al water of thee ipv limonade. Komend schooljaar gaan we letten op de traktaties. En daarom vragen we de ouders om met de leidsters te overleggen over wat er getrakteerd gaat worden. En dat hoeft echt niet altijd snoep te zijn, een stukje fruit of komkommer is ook heerlijk of een klein kadootje zoals een bellenblaas, stoepkrijtje enz. Kijk ook even op gezondtrakteren.nl

Gebarentaal

Alle pedagogisch medewerksters hebben een cursus gebarentaal gevolgd en zijn allen met glans geslaagd. We hebben deze cursus aangeboden gekregen door Pento, audiologisch centrum voor taal, spraak en gehoor, dit i.v.m. een aantal kinderen met gehoorproblemen. Het mooie is dat taal ondersteunen met gebaren voor alle kinderen een mooie aanvulling is op de taalverwerving en ondersteunend kan werken.

error: Alert: Content is protected !!