033-30 30 728 info@ckcb.nl

CHRISTELIJK KINDCENTRUM BUNSCHOTEN

KINDEROPVANG | PEUTERSPEELZAAL | VOOR- NASCHOOLSE OPVANG BSO

Babyhof

Kinderopvang 0-2 jaar

De babyhof is voor de allerkleinste van 0-2 jaar. Emotionele veiligheid is van groot belang bij de opvang van baby’s en dreumesen. Door onze kleine groepen kunnen wij de kinderen de geborgenheid en veiligheid geven die ze nodig hebben.

Peuterhof

Peuterspeelzaal 2-4 jaar
Kinderopvang 2-4 jaar

De Peuterhof bestaat uit zowel een dagopvang als een peuterspeelzaal voor kinderen van 2- 4 jaar. Voorop staat bij ons dat uw kind zich kan ontplooien. Wij stimuleren dan ook dat het initiatieven neemt waardoor het zelfvertrouwen kan groeien. Belangrijk is dat uw kind leert om vriendschappen aan te gaan, mee te doen met een groepsspel of rollenspellen te spelen. Uw kind maakt zich de regels, gewoonten, normen en waarden eigen. Uw kind ontdekt dat het een onafhankelijk persoontje is, dat het een eigen wil heeft en zelf besluiten kan nemen.

Kindhof

Voor- Naschoolse opvang (BSO) vanaf 4 jaar

Het Kindhof is een voor- en naschoolse opvang voor kinderen van 4-12 jaar. Naast locatie Vogelpad hebben wij ook een opvanglocatie op basisschool de Ark. Nadat de kinderen tot rust zijn gekomen van de drukke schooldag bieden wij leuke activiteiten aan waar ze aan mee kunnen doen.

Video | Welkom bij Christelijk Kindcentrum Bunschoten

Laatste nieuws over Christelijk Kindcentrum Bunschoten

Kindcentrum Peuterspeelzaal bunschoten

Nieuwe contracten en prijzen van januari 2024

Bekijk hier de actuele uurprijzen.  

 

Vacature Pedagogisch Medewerker

Wij zoeken invalkrachten met uitzicht op een vaste baan! Ben jij de pedagogisch medewerker met MBO 3/4 die wij zoeken? Stuur dan een e-mail met CV en motivatie naar info@ckcb.nl
Meer informatie

 

Anne Marie Molenaar

Onze collega Anne Marie Molenaar is docent ‘Baby en kindergebaren’ geworden.  Op deze manier kan ze ons regelmatig weer even bijscholen tijdens onze werkoverleggen. Want al onze medewerksters ondersteunen hun taal met gebaren, dit is niet alleen fijn voor slechthorende kinderen maar ook fijn voor kinderen die nog niet veel taal begrijpen of gebruiken. Binnenkort gaat Anne Marie  een ouderavond geven om ouders te vertellen hoe je met gebaren je baby-dreumes kunt ondersteunen en kunt begrijpen. Ook gaat ze bij voldoende belangstelling korte cursussen geven.

Nieuw schooljaar nog gezonder

Eveline is onze coach gezonde kinderopvang en zij is bezig om de leidsters en de ouders nog meer bewust te laten worden van wat een peuter nu eigenlijk nodig heeft om gezond op te groeien. En daar bestaan nog behoorlijk veel misverstanden over. Zo heeft Eveline ons op een ouderavond laten uitrekenen hoeveel suikerklontjes in verschillende drinkpakjes zitten. Dat was wel even schrikken. Peuters krijgen op de Peuterhof al water of thee ipv limonade. Komend schooljaar gaan we letten op de traktaties. En daarom vragen we de ouders om met de leidsters te overleggen over wat er getrakteerd gaat worden. En dat hoeft echt niet altijd snoep te zijn, een stukje fruit of komkommer is ook heerlijk of een klein kadootje zoals een bellenblaas, stoepkrijtje enz. Kijk ook even op gezondtrakteren.nl

Gebarentaal

Alle pedagogisch medewerksters hebben een cursus gebarentaal gevolgd en zijn allen met glans geslaagd. We hebben deze cursus aangeboden gekregen door Pento, audiologisch centrum voor taal, spraak en gehoor, dit i.v.m. een aantal kinderen met gehoorproblemen. Het mooie is dat taal ondersteunen met gebaren voor alle kinderen een mooie aanvulling is op de taalverwerving en ondersteunend kan werken.

Instagram | Christelijk Kindcentrum Bunschoten

error: Alert: Content is protected !!