Christelijk Kindcentrum Bunschoten

KINDEROPVANG | Peuterspeelzaal |Voor- Naschoolse Opvang BSO

Welkom bij Christelijk Kindcentrum Bunschoten

Welkom op de website van Christelijk Kindcentrum Bunschoten, op deze locatie is de Babyhof, de Peuterhof, maar ook de Kindhof (BSO). Wij zijn een kinderopvang om spelend te groeien en bloeien. Kom je ook spelen?

U kunt hier alle informatie vinden die u nodig heeft. Bent u een nieuwe ouder, dan kunt u ook meteen doorklikken naar het kennismakingsboekje. Wilt u inschrijven dan kunt u het inschrijfformulier invullen.

Ook bent u van harte welkom tijdens de data voor de rondleidingen op de Peuterhof.

Heeft u vragen bel of mail gerust.

Onze missie

Vanuit onze passie voor kinderen, helpen en stimuleren wij ouders en kinderen om op spelenderwijze de kinderen te laten groeien en bloeien naar de volgende fase in hun leven.

Onze kernwaarden

Christelijk Kindcentrum
“Door naar de verhalen te luisteren en liedjes te zingen over Jezus krijgen wij zijn liefde mee.”
Ontwikkelingsgericht
“Door veel te spelen ontwikkelen wij ons tot zelfstandige blije kleuters.”
Kinderen centraal
“Ik ben goed zoals ik ben.
Gezond Kindcentrum
“Iedere dag vers fruit, sporten en buitenspelen helpt ons in de ontwikkeling.”
Samenwerken
“Door te samenwerken met verschillende instanties als: fysiotherapeuten, logopedisten en overheidsinstanties zijn wij in staat de kinderen nog beter te helpen in hun ontwikkeling.”
Ouderbetrokkenheid
“Wij staan midden in de gemeenschap Bunschoten-Spakenburg. Persoonlijk contact en samen met de ouders de kinderen zo goed mogelijk helpen om zich te ontwikkelen tot zelfstandige kleuter.”

Babyhof

Kinderopvang 0-2 jaar

Emotionele veiligheid is van groot belang bij de opvang van baby’s en dreumesen. We willen geborgenheid geven zodat ze zich veilig voelen. We bieden wenmomenten aan, we vertellen wat we doen, geven veel persoonlijke aandacht tijdens de verzorgmomenten en zorgen voor een goed contact met ouder(s).

Peuterhof

Peuterspeelzaal 2-4 jaar

Voorop staat bij ons dat uw kind zich kan ontplooien. Wij stimuleren dan ook dat het initiatieven neemt waardoor het zelfvertrouwen kan groeien. Belangrijk is dat uw kind leert om vriendschappen aan te gaan, mee  te doen met een groepsspel of rollenspellen te spelen.  Uw kind maakt zich de regels, gewoonten, normen en waarden eigen. Uw kind ontdekt dat het een onafhankelijk persoontje is, dat het een eigen wil heeft en zelf besluiten kan nemen.

Kindhof

Voor- Naschoolse opvang (BSO) vanaf 4 jaar

Op de momenten na schooltijd, als ouders aan het werk zijn hebben zij behoefte aan plaatsvervangers. In de plaats van de ouders bieden wij op dat moment veiligheid, geborgenheid en opvoeding. We gaan hierbij uit van ‘positief opvoeden’ waarbij sensitieve responsiviteit een belangrijke rol speelt. Sensitieve responsiviteit betekent dat je adequaat kunt reageren op de signalen van een kind.

Laatste nieuws over Christelijk Kindcentrum Bunschoten

Gele streep

Het besluitvormingstraject voor het invoeren van een stopverbod op het Vogelpad langs de noordzijde van de rijbaan, ter hoogte van de flessenhals, is onlangs afgerond en de gele doorgetrokken streep is eerder deze week aangebracht (zie bijgaande foto). Vanaf nu is het dus niet meer toegestaan om hier stil te staan. Dit is doorgegeven aan de politie/BOA’s zodat zij vanaf nu daadwerkelijk kunnen handhaven mocht dit nodig zijn.  De verkeerscommissie beschouwd deze maatregel als sluitstuk om het Vogelpad verkeersveiliger te maken en gaan er vanuit dat alle verkeersknelpunten nu zijn opgelost. Vanaf nu is het dus vooral een gedragskwestie tijdens het halen en brengen van de kinderen.  

Vanaf maandag 4 juni start onze Buiten- en Na schoolse opvang.

Maandag 4 juni gaat onze BSO van start. Kinderen kunnen ‘s ochtends voor school met de Stint gebracht worden naar de betreffende school en zo ook ‘s middags opgehaald worden. De leidsters staan te springen om te beginnen, en borrelen van ideeen. Maar we gaan vooral in overleg met de kinderen wat ze leuk vinden om te doen als ze hier hun tijd doorbrengen. Hoe beter het gaat lopen hoe meer wensen er vervuld kunnen worden, zodat we bijv. theater, kunstproject, muziek, sport, koken enz kunnen aanbieden. Er zijn al aanmeldingen, maar er kunnen nog genoeg aanmeldingen bij.

Woensdag 18 april van 19.45 tot 21.15 ouderavond door Anne Marie Molenaar

Onze collega Anne Marie Molenaar is docent ‘Baby en kindergebaren’ en gaat een ouderavond geven over baby- en kindergebaren. Zij geeft een kijkje in de gebarenwereld van baby’s, dreumesen en peuters. Tijdens de avond zal Anne Marie uitleg geven over taal ondersteund met gebaren. Verder zullen de gebaren die gebruikt worden op het CKCB aan bod komen. Spelenderwijs worden verschillende ontwikkelingsgebieden gestimuleerd door middel van verhaaltjes, spelletjes en liedjes in gebarentaal. Aan het einde van de avond is het mogelijk om vragen over uw kind te stellen aan de pedagogisch medewerksters. Allen zijn deze avond aanwezig.

Anne Marie Molenaar

Onze collega Anne Marie Molenaar is docent ‘Baby en kindergebaren’ geworden.  Op deze manier kan ze ons regelmatig weer even bijscholen tijdens onze werkoverleggen. Want al onze medewerksters ondersteunen hun taal met gebaren, dit is niet alleen fijn voor slechthorende kinderen maar ook fijn voor kinderen die nog niet veel taal begrijpen of gebruiken. Binnenkort gaat Anne Marie  een ouderavond geven om ouders te vertellen hoe je met gebaren je baby-dreumes kunt ondersteunen en kunt begrijpen. Ook gaat ze bij voldoende belangstelling korte cursussen geven.

Scholing collega’s van het CKCB

Workshop: Wat kan jij betekenen voor kinderen? In iedere groep zitten kinderen waar je makkelijk contact mee maakt en kinderen die zich terug trekken. Er zijn er altijd die duidelijk laten weten wat ze willen en er zijn er die dit laten raden. Kinderen die energie vragen en kinderen die zo makkelijk zijn dat je ze zo over het hoofd kunt zien. Maar wat zit er achter? We hebben tijdens deze workshop van Imre Eigenhuis geleerd hoe we alle kinderen in de groep nog beter de aandacht kunnen geven die ze verdienen.

Lezing door Steven Pont (bekend van TV-programma: De wereld van 4-jarigen)

‘Onderwijs en ouderschap; een mooi stelletje!’ Iedereen die zich in de buurt van een kind bevindt is een pedagoog, of je dat nu wilt of niet. En dat geldt zeker voor de mensen die een kind het meeste ziet; de ouders/leerkracht/leidster. Als die zich samen sterk maken voor de ontwikkeling van het kind, dan komt niet alleen de cognitieve ontwikkeling van het kind ten goede, maar ook de sociale en emotionele. Reden genoeg dus om hier eens bij stil te staan, want educatief partnerschap klinkt mooi, maar hoe krijg je dat voor elkaar? Donderdag 16 november op het Oostwende College, Plecht 1. Inloop met koffie vanaf 19.30 de lezing start om 20.00 uur.

Vanaf januari 2018 starten wij met een Baby- en dreumesgroep

Het Christelijk Kindcentrum Bunschoten is blij te kunnen melden dat wij met ingang van januari 2018 kunnen gaan uitbreiden met een baby- en dreumesgroep. Dan hebben we niet alleen een Peuterhof maar ook een Babyhof. Met wat kleine aanpassingen en nieuwe meubels willen wij maandag 8 januari vanaf 7.30 uur starten. Heeft u interesse neem dan contact op met Eveline de Jong of Wilma Ruizendaal: tel: 033-3030728 of mail met info@ckcb.nl Wij zijn van maandag t/m vrijdag open en u kunt kiezen uit dagdelen en tijden die passen bij uw situatie. Komt uw kind een hele dag of een halve dag? Wij hebben dezelfde tijden als bij de peuters met de voor- en naschoolse peuteropvang. Maar als er behoeften is aan andere uren dan horen wij dat graag.

2 Stints voor de kinderen van de Peuterhof

Christelijk Kindcentrum Bunschoten heeft 2 nieuwe stints gekocht om er met de kinderen op uit te gaan. Denk hierbij aan leuke leerzame activiteiten zoals, bezoek bij de bibliotheek, kinderboerderij, gezellig een rondje met de wind in de haren, lammetjes kijken in het voorjaar, eendjes voeren etc.  Er zijn tal van mogelijkheden te bedenken. Misschien heeft u een leuk idee of vind u het leuk als organisatie of ondernemer om een groepje peuter te ontvangen. Neeem dan even contact met ons op.

Nieuwe huisstijl

We beginnen het nieuwe schooljaar met een nieuwe naam. De Stichting Christelijke peuterspeelzaal Bunschoten ‘De Peuterhof’ gaat vanaf 21 augustus 2017  Christelijk Kindcentrum Bunschoten heten en onze locatie heet de Peuterhof. Maandag 21 augustus om 13.00 uur heeft Wethouder Koops samen met zijn kleindochter Dante de nieuwe naam onthult. Bij een nieuwe naam hoort ook een nieuwe huisstijl. Er is een nieuw logo, een nieuwe website: www.ckcb.nl. Ouders krijgen een ouderapp in onze huisstijl, in deze app kunnen ouders wijzigingen doorgeven en foto’s en berichten ontvangen.

Nieuwe tijden

In het nieuwe schooljaar willen we meer vraaggericht werken en zo aan wensen van ouders tegemoet komen. Daarom bieden wij een aantal nieuwe producten aan. Zo kunt u kiezen voor een voorschoolse opvang vanaf 7.30 uur of naschoolse opvang tot 17.15 uur, tevens bieden we lunch aan. Op deze manier kunnen ouders een dagdeel verlengen zodat het beter past bij een werksituatie. Kom gerust op kantoor vragen wat de mogelijkheden zijn.

Nieuw schooljaar nog gezonder

Eveline is onze coach gezonde kinderopvang en zij is bezig om de leidsters en de ouders nog meer bewust te laten worden van wat een peuter nu eigenlijk nodig heeft om gezond op te groeien. En daar bestaan nog behoorlijk veel misverstanden over. Zo heeft Eveline ons op een ouderavond laten uitrekenen hoeveel suikerklontjes in verschillende drinkpakjes zitten. Dat was wel even schrikken. Peuters krijgen op de Peuterhof al water of thee ipv limonade. Komend schooljaar gaan we letten op de traktaties. En daarom vragen we de ouders om met de leidsters te overleggen over wat er getrakteerd gaat worden. En dat hoeft echt niet altijd snoep te zijn, een stukje fruit of komkommer is ook heerlijk of een klein kadootje zoals een bellenblaas, stoepkrijtje enz. Kijk ook even op gezondtrakteren.nl

Gebarentaal

Alle pedagogisch medewerksters hebben een cursus gebarentaal gevolgd en zijn allen met glans geslaagd. We hebben deze cursus aangeboden gekregen door Pento, audiologisch centrum voor taal, spraak en gehoor, dit i.v.m. een aantal kinderen met gehoorproblemen. Het mooie is dat taal ondersteunen met gebaren voor alle kinderen een mooie aanvulling is op de taalverwerving en ondersteunend kan werken.

error: Alert:Content is protected!