Christelijk Kindcentrum Bunschoten

Kinderopvang | Peuterspeelzaal 

Voor – Naschoolse opvang BSO

Dé plek waar ieder kind straalt, groeit en leert

Hartelijk welkom bij Christelijk Kindcentrum Bunschoten, een plek waar christelijke waarden, gezondheid, ontwikkeling en liefdevolle zorg hand in hand gaan. We vinden het fijn dat u onze website bezoekt en vertellen u graag meer over wie we zijn en wat we doen. In ons kindcentrum staat elk kind centraal. Ons doel is om een warme en veilige omgeving te creëren waarin kinderen kunnen groeien, leren en bloeien. We werken ontwikkelingsgericht en spelen in op de behoeften van de kinderen. Elk kind is uniek en ontwikkelt zich op zijn eigen manier; hier passen wij onze activiteiten op aan. Onze christelijke identiteit vormt de basis van alles wat we doen. Het geloof in liefde, respect en medeleven vormt de kern van onze pedagogische aanpak. We respecteren de diversiteit van onze kinderen en gezinnen en heten iedereen welkom, ongeacht hun achtergrond.

Onze Locaties

Locatie Vogelpad
hoofdvestiging

Kinderopvang 0-2 jaar
Kinderopvang 2-4 jaar
Peuterspeelzaal 2-4 jaar
VSO/BSO 4-12 jaar

Locatie Bavinck

Kinderopvang 0-4 jaar
Peuterspeelzaal 2-4 jaar
BSO 4-12 jaar

 

Locatie De Ark

Kindcentrum Peuterspeelzaal bunschoten

BSO 4-12 jaar

Locatie CKC De Ark

Vanaf november 2024

Waarom kiezen voor Christelijk  Kindcentrum Bunschoten

Christelijke identiteit

We creëren een betekenisvolle en liefdevolle omgeving. Bij ons staan christelijke waarden en normen centraal zoals liefde, respect voor elkaar, het helpen van elkaar, vriendelijkheid, vergeven, eerlijk zijn, geduldig zijn, mildheid, trouw en zelfbeheersing. Waardoor  kinderen zich kunnen ontwikkelen in een liefdevolle omgeving die gebaseerd is op het christelijk geloof. Op de groepen zie je dit terug in samen bidden, een bijbelvertelling en door het zingen van christelijke liedjes.

Gezonde locatie

Elk kind verdient een gezonde start! De basis voor een gezonde leefstijl leggen we in onze kindertijd. Kinderen vroeg gezond gedrag aanleren is dus belangrijk, de rest van hun leven hebben ze daar profijt van. De kinderopvang is de ideale plek om kinderen de gezonde start te geven die ze verdienen. Op de groepen zie je dit terug in het drinken van water en thee, elk dagdeel eten van vers fruit en bewegen.

Kind centraal

Tijdens het spelen en het ontwikkelingsgericht werken stimuleren wij de kinderen om in hun ontwikkeling steeds een stap verder te zetten. Het gaat hier om het stimuleren van de persoonlijke competenties van kinderen. Het gaat om de extra dingen die een pedagogisch medewerker doet om de motorische-, cognitieve-, taal- en sociaal-emotionele ontwikkeling van de kinderen te stimuleren. Dit doe je door nieuwe activiteiten of nieuw speelmateriaal aan te bieden of ze te wijzen op nieuwe mogelijkheden van bestaand speelmateriaal. Je biedt niet alleen extra stimulering maar stemt dit ook af op de interesses, de behoeften en het ontwikkelingsniveau van de kinderen. Op de groep zie je dit terug in het werken met thema’s die dichtbij de belevingswereld van het kind staan.

VVE locatie

VVE staat voor: Voor- en Vroegschoolse Educatie voor kinderen in de leeftijd van 2-4 jaar. Een kind dat hiervoor in aanmerking komt krijgt 4 dagdelen per week extra ondersteuning. Een vroege aanpak kan een slechte start op de basisschool voorkomen.

Ouderbetrokkenheid

U bent  als ouder(s)/ opvoeder(s) van onschatbare waarde. Samen met u willen we graag om uw kind heen staan. Op de groep ziet u dit terug in een dagelijkse overdracht, ouderapp, ouder-actief-weken en in de zomer en winter verzorgen wij 2 leuke evenementen waar u als ouder en kind aan kunt deelnemen.

Samenwerken

Als er zorgen zijn rondom uw kind werken wij met vele externe partijen samen om de ontwikkeling te monitoren en samen te kijken naar de beste begeleiding voor uw kind.

Baby-kindgebaren

Zowel op het kinderdagverblijf- als de peuterspeelzaalgroepen werken wij met baby- en kindgebaren, een methode waarbij de pedagogisch medewerkers de gesproken taal ondersteunen met gebaren. Door het aanleren van simpele gebaren naast gesproken taal, geven wij het kind de mogelijkheid om al op jonge leeftijd te communiceren. Dit verstevigt de band tussen de pedagogisch medewerker en het kind. Het gebruik van gebaren kan soms ook frustratie bij het kind voorkomen.

 

Kinderopvang voor en naschoolse VVE programme Christelijk Ontwikkeling en Gezond
Kinderopvang voor en naschoolse VVE programme Christelijk Ontwikkeling en Gezond
Kinderopvang voor en naschoolse VVE programme Christelijk Ontwikkeling en Gezond

Nieuws

OuderApp Konnect

Wij gebruiken de OuderApp van Konnect. Deze is te downloaden in de Google Play Store (voor Android) en in de App Store (voor iOS). Als de app is geïnstalleerd kunt u inloggen. Als u voor de eerste keer inlogt op de app vult u drie velden in:

  • De URL van onze organisatie: CKCB
  • Gebruikersnaam: uw e-mailadres die bij onze organisatie bekend is
  • Wachtwoord

Als u voor het eerst inlogt kiest u: wachtwoord vergeten. Via de mail krijgt u dan een bericht met een koppeling waar u een wachtwoord kunt aanmaken. Is het wachtwoord aangemaakt dan kunt u inloggen volgens de bovengenoemde stappen.

Bekijk hier de volledige handleiding over de ouderapp Konnect.

 

Docent baby- en kindgebaren

Onze collega Anne Marie Molenaar is docent ‘baby- en kindergebaren’.  Op deze manier kan ze ons regelmatig weer even bijscholen tijdens onze werkoverleggen. Al onze medewerksters ondersteunen hun taal met gebaren. Dit is niet alleen fijn voor slechthorende kinderen, maar ook fijn voor kinderen die nog niet veel taal begrijpen of gebruiken. Binnenkort gaat Anne Marie  een ouderavond geven waarin ze ouders/verzorgers vertelt hoe je met gebaren je baby-dreumes kunt ondersteunen en begrijpen. Ook gaat ze bij voldoende belangstelling korte cursussen geven.

Vacature Pedagogisch Medewerker

Wij zoeken invalkrachten met uitzicht op een vaste baan! Ben jij de pedagogisch medewerker met MBO 3/4 die wij zoeken? Stuur dan een e-mail met CV en motivatie naar info@ckcb.nl