Christelijk Kindcentrum Bunschoten

Vogelpad 1
3752 KV Bunschoten
E: info@ckcb.nl
T: 033- 30 30 728

Rondleiding

Wij vinden het belangrijk dat u een goed gevoel krijgt bij de opvang waar uw kind mogelijk naar toe gaat. Tijdens een rondleiding kunt u zelf ervaren hoe fijn het is bij ons kindcentrum! Een rondleiding aanvragen kan op twee manieren:

  • Een rondleiding kan je aanvragen via de mail; info@ckcb.nl
  • of bel met kantoor voor een afspraak; 033-3030728

Geef daarbij aan bij welke locatie u een rondleiding zou willen krijgen en welke dagen voor u het beste uitkomen om bij ons te komen kijken. 

Eén van onze medewerkers leidt uw rond op de locatie waar u benieuwd naar bent en beantwoordt al uw vragen. Je mag uw kind(eren) gezellig meenemen.

Oudercommissie

De oudercommissie bestaat uit een aantal ouders van de peuterspeelzaal, kinderdagopvang en de buitenschoolse opvang. Zij vertegenwoordigen alle ouders van de kinderen die op de betreffende locaties worden opgevangen.Het doel van de oudercommissie is om in samenwerking met de organisatie de kwaliteit van de opvang te behouden en te verbeteren.Tevens kan de oudercommissie een rol spelen in de communicatie met ouders.

Dankzij het medezeggenschapsrecht (adviesrecht) van de oudercommissie dat is vastgelegd in de Wet kinderopvang, heeft de oudercommissie inspraak en dus invloed op diverse aspecten van de opvang.

Wilt u contact met de oudercommissie dan kunt u mailen naar: oudercommissie@ckcb.nl

 

Eén van onze medewerkers leidt uw rond op de locatie waar u benieuwd naar bent en beantwoordt al uw vragen. Je mag uw kind(eren) gezellig meenemen.

Contact

Heeft u een vraag, tip of opmerking neem dan contact met ons op. Dit kan via ons mailadres; info@ckcb.nl , maar we zijn ook telefonisch bereikbaar op; 033-3030728 op werkdagen tussen 8:30 uur en 17:00 uur.