VE informatie 

VE staat voor:
Voorschoolse Educatie. Dit is een verzamelnaam voor de ondersteuning van de ontwikkeling van jonge kinderen, in de leeftijd van 2,5 tot 6 jaar. Dit vindt plaats door middel van een VE aanbod.

Waarom VE?
Een vroege aanpak van achterstanden in de (taal) ontwikkeling kan een slechte start op de basisschool voorkomen. Daarom is landelijk de regeling VE van kracht geworden. 

Voor wie is VE?
Alle kinderen op onze kinderdagopvang en peuterspeelzaal volgen een deel van het VE aanbod d.m.v. onze ontwikkelingsgerichte thema’s. Maar soms is het nodig dat kinderen wat extra ondersteuning krijgen door veel met andere kinderen te spelen, meer herhaling van het thema te krijgen, meer uren op het CKCB te komen. Speciaal voor deze kinderen is het VE. Het VE is gericht op kinderen van 2,5 tot 6 jaar die risico lopen op een taalontwikkelingsachterstand. Voor hen is het beter als zij 4 dagdelen komen. De gemeente vindt het belangrijk dat deze kinderen een goede start hebben op de basisschool en daarom heeft de gemeente een aantal subsidie-plekken voor deze kinderen. 

Hoe wordt er gewerkt aan de ontwikkeling van de kinderen?
Bij het Christelijk Kindcentrum Bunschoten wordt er gewerkt met de doelen van ons kindvolgsysteem. Verder werken wij ontwikkeling gericht. We kijken naar het kind naar wat het nodig heeft om zich verder te ontwikkelen op allerlei gebieden. We doen dat op een speelse manier. Vrij spel, waarbij de pm-er meespeelt of observeert en besluit om niets te doen of juist iets in het spel brengt waardoor het spel meer verdieping krijgt, dit is hoe kinderen van deze leeftijd zich ontwikkelen. Verder wordt er veel voorgelezen, spelletjes gedaan, soms is het ook nodig om even apart met een kind te oefenen, hoewel we proberen om dit zo weinig mogelijk te doen omdat we van mening zijn dat kinderen echt in hun eigen spel het meest ontwikkelen.  

Verder worden er regelmatig speciaal voor de VE-ouders en kinderen activiteiten georganiseerd, zoals een middag naar het bos, een knutselmiddag en een fietsmiddag. Twee keer per jaar is er een ouder-actiefweek, de pm-ers hebben dan activiteiten bedacht waar ze uw hulp bij nodig hebben. 

Wat zijn de plaatsingseisen voor VE en hoe komt mijn kind in aanmerking?
Uw kind mag geplaatst worden als er een officiële verwijzing van het consultatiebureau is. Uw kind moet dan minimaal 16 uur per week geplaatst worden verdeeld over 3 maar meestal over 4 dagen. Ook bent u verplicht om als ouder deel te nemen aan de activiteiten die hierboven beschreven staan. 

Komt uw kind in aanmerking dan krijgt de peuterspeelzaal van uw keuze bericht van het consultatiebureau dat uw kind in het VE mag meedraaien. Het kan voorkomen dat uw kind al op de peuterspeelzaal zit en dat de mentor constateert dat uw kind wat meer nodig zou hebben om tot ontwikkeling te komen. In dat geval zal er contact opgenomen worden met het consultatiebureau, altijd in overleg met de ouders. 

Wie betaalt dit?
Een gedeelte van het VE-programma wordt gesubsidieerd door de gemeente Bunschoten. Vanaf september 2021 is dit 4 uur per week, voor de overige uren kunt u kinderopvangtoeslag aanvragen. Dit geldt voor ouders die beide werken, heeft u een andere financiële situatie dan kunt u dit aangeven op kantoor en dan gaan wij kijken of er een andere regeling voor u van toepassing is. 

Wanneer stopt het?
Wordt uw kind 4 jaar dan stopt automatisch het contract van uw kind. Op de basisschool gaat het waar nodig is, verder tijdens schooluren.
Daarnaast stopt het programma, dus ook de financiële vergoeding, als blijkt dat uw kind regelmatig minder dan 16 uur in de week het Kindcentrum bezoekt, ondanks dat u hier (meerdere keren) op gewezen bent door de mentor van uw kind.
Indien na een bepaalde periode blijkt dat uw kind geen taal- of ontwikkelingsachterstand (meer) heeft kan het VE gestopt worden. In dat geval krijgt een ander kind die dit programma meer nodig heeft de mogelijkheid om hieraan deel te nemen.

    Mijn kind heeft een doorverwijzing maar kan toch niet geplaatst worden. Hoe kan dit?
    Het kan zijn dat uw kind een doorverwijzing voor VE heeft maar toch niet geplaatst kan worden. Redenen hiervoor kunnen zijn:
    Er zijn wachtlijsten of het maximum aantal doelgroepkinderen op het dagdeel bereikt is.
    Of het door de gemeente Bunschoten bepaalde maximum aantal doelgroepkinderen is bereikt. Wellicht kan uw kind in het volgende kalenderjaar worden geplaatst.